8.1.2013

Bill of Rights, USA vs Ihmisoikeudet, EU

Komean otsikon velvoitus alkaa painaa tässä harteita. :)

Tuo lain nimi, Yhdysvaltojen Bill of Rights, ei näy suomennettuna Wikipediassa. Bill on sanakirjan mukaan lakialoite. Se on kuitenkin laki ja sitä voisi kutsua ihmisen oikeuksien luetteloksi, joita vastaan kongressi ei voi säätää lakeja.

Tässä yhteydessä luotamme Wikipedian suomennokseen ihmisen oikeuksien luettelosta Yhdysvalloissa. Ne ovat sikäläisen perustuslain lisäyksiä lyhyesti ja selkeästi ilmaistuina.

Bill of Rights määrittelee ne asiat, mistä Yhdysvaltain kongressi ei saa säätää lakeja. Ja siellä on demokratialle tärkeitä kohtia, joista tärkein on, että kongressi ei saa rajoittaa sananvapautta ja painonvapautta. Tässä ei erikseen mainita mielipiteen vapaudesta. Tämä on puute tärkeässä laissa. Kuitenkin tulkinta on, että mielipide on vapaa ja sen ilmaisemiseen on vapaa oikeus.

Neljäs lisäys: Kansalaisten ruumiin, kodin, asiakirjojen ja omaisuuden rauha on taattu.

Tämä koskee Yhdysvaltoja.

Miten sitten Euroopan Unionissa? Meillä on kesäkuussa 1999 Eurooppa-neuvoston kokouksessa laadittu perusoikeuskirja. Tähän sisältyy johdanto ja 54 artiklaa, jotka ovat jaoteltu seitsemäksi luvuksi.

I luku: Ihmisarvo (ihmisarvo, oikeus elämään, oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto, orjuuden ja pakkotyön kielto)

II luku: Vapaudet (... ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ...)

Kysymys nousee mieleen näistä Euroopan Unionin kansalaisten oikeuksista. Saako jokin Unionin elin säätää lakeja, jotka peruuttavat nämä perusihmisoikeudet ja salata sen vielä kaiken lisäksi kansalaisilta?

Ovatko nämä komeat luettelot Perusoikeuskirjassa enää voimassa ollenkaan? Ja ovatko ne voimassa vain Unionin alueella, jolloin Unionin ulkopuolella asuvat eurooppalaiset ovat niiden ulottumattomissa?

Näitä syntyjä syviä on tässä mietitty taasen. Niitä on hyvä muistella. Onko demokratia peruutettavissa Euroopan Unionissa pelkällä lainsäädännöllä tai sillä keinoin, miten nyt asiat ovat menossa, jolloin siis taloudellinen ja muu valta annetaan komissiolle, joka ei ole demokraattisesta valittu elin? Ja miten nämä ihmiset sitten valtansa tulevat pönkittämään? Olisiko se ajatuksen vapauden ja mielipiteen ilmaisemisen kieltämällä peräti?


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti